Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola alapításának huszadik évfordulóját ünnepelték az intézmény névadója, Szent Miklós emléknapján, december 6-án Nyíregyházán.Vissza a listához

2018. december 10.

December 6-án délután püspöki liturgiára gyűltek össze a Szent Miklós-iskola diákjai, pedagógusai, meghívott közéleti és egyházi személyiségek, valamint a fenntartó Nyíregyházi Egyházmegye képviselői a Szent Miklós-székesegyházban. Az ünnepi szertartást három görögkatolikus püspök – Kocsis Fülöp metropolita, Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök celebrálta.

Homíliájában Kocsis Fülöp érsek Szent Pál apostol zsidókhoz írt levelének felolvasott szakaszáról elmélkedett. „A békesség Istene, aki Jézust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte” (Zsid 13,20). Ez a szakasz egész életünket magyarázza – mondta a főpásztor. – Szent Pál a békesség Istenéről beszél: Isten békességben van, ő a békesség Ura, ezért bármily harc dúl odakint, aki Istennel van, annak békesség lesz odabent, a lelkében is.

A békesség Istenének nagy tetteiről már az Ószövetségben is olvashatunk, de Pál ezektől eltérően az Isten legnagyobb tettének tartja, hogy Jézust feltámasztotta a halálból. Ezzel legyőzte az emberiség ellenségét: a bűn zsoldját, a halált. A békesség Istene az, aki meg tudja nekünk adni az életet, és mindazt, ami fontos. Ha mi nem is tudunk békét teremteni, Isten képes rá. Mert megadta nekünk Jézus Krisztus által az új életet. A mindennapok feladataihoz, céljaink teljesítéséhez, mások elvárásainak való megfeleléshez mi egyedül kevesek vagyunk: Isten tesz készségessé minket erre, ő tesz minket késszé arra, hogy teljesítsük akaratát – hangsúlyozta a főpásztor.

Hozzátette: fel kell ismernünk, hogy az ünnepelt iskoláért véghezvitt tettek is Isten akaratát tükrözik. Az első görögkatolikus iskola ez, amely a kommunizmus leomlása után nulláról építkezett újra: nemcsak az épületek, a tantermek, az eszméje is – hogy a békesség Istene mindet meg tud valósítani. Ebben az iskolában az Isten országának kicsi mása valósulhat meg azért, mert rajtunk keresztül akarja megteremteni békéjét. Neki kell megköszönni az utat, amely ide vezetett minket – mondta Kocsis Fülöp.

Szocska A. Ábel püspök köszönetét fejezte ki Keresztes Szilárd püspöknek és Kocsis Fülöp érseknek, hogy „készséges szívvel teremtettek ennek az iskolának helyet, teret és lehetőséget a működésre.”

A liturgia végén Kovács Csaba, a Szent Miklós-iskola lelkiigazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Az általános iskola épületében kialakítottak egy kápolnát, amelyet a szertartás után a liturgiát végző iskolaalapító, -építő és -fenntartó püspökök közösen szenteltek fel.

Az oltár körüli szolgálatot tizenöt paptestvér végezte. Közreműködött az iskola énekkara, Szabadosné Majoros Gabriella énektanárnő vezetésével.

Az iskolában a szentelés szertartása után vendéglátás, majd gálaműsor következett. Az intézmény múltját és eredményeit felidéző gondolatok a köszöntő beszédeket, a gyermekek és felnőttek műsorszámait, valamint a díjátadókat kötötték össze.

Fellépett a Muzsika Zeneiskola fuvola kamarazenekara, a klarinét kamarazenekar, a pedagógusok kórusa, valamint a Glória Kicsinyek Kórusa; gyermekek szavalatai, az iskola diákjainak Miklós püspök életéről szóló előadása, az elsősök a Vásárhelyi László Művészeti Iskolával közös produkciója, az iskolai csibeavató táncos-mozgásos előadása szerepelt a gálaműsorban.

A gálán már Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök is együtt ünnepelt az intézmény pedagógusaival és diákjaival.

Tamás István igazgató átadta a jutalmakat a Mikulás versíró-pályázat díjazottjainak, majd köszönetet mondott a kollégáinak munkájukért, kiemelve azon munkatársakat, akik az alapítás óta sokat tettek az iskoláért.

Szocska A. Ábel megyéspüspök köszöntő beszédében az ajándékozó Szent Miklós ünnepén személyes emlékeit idézte fel. „Ha gyerek lennék, azt mondanám, egy iskolát kaptam ajándékba.” A főpásztor hálaadása nemcsak Istennek, hanem az intézményért fáradozó embereknek is szólt.

Keresztes Szilárd kiérdemesült püspök az iskola idei jelmondatáról elmélkedett: „Hálát adok neked, Uram.” Hálát adni sokféleképpen lehet. Minket az Úr Jézus tanított meg hálát adni – fejtette ki a püspök. Három olyan evangéliumi jelentet idézett, melyben Jézus hálát adott: az evangélium hirdetésére elküldött 72 tanítvány működésekor, az utolsó vacsorán és Lázár feltámasztásakor. Végül így fogalmazott: „Ez az iskola szellemiségével és felszentelt kápolnájával emlékezni akar az Istenre, s jelmondatát – Velünk az Isten! – valósítja meg egy olyan világban, amelyik szereti magát távol érezni az Istentől.”

Az ünnepségen beszédet mondott Sivadó Csaba, a Nyíregyházi Egyházmegye oktatási referense, valamint Szabóné Sándor Gabriella, az iskola egyik tanárnője, aki felidézte, hogy húsz évvel ezelőtt négy gyermekkel indult útjára a görögkatolikus nevelés-oktatás Nyíregyházán. „Évről évre növekedett kis közösségünk, s mára terebélyes fává magasodott.”

Forrás nyirgorkat.hu