Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Nappa érsek köszönete a lengyel egyháznak a missziók támogatásáértVissza a listához

2023. november 22.

A PMM elnöke felszólalt a lengyel püspökség missziós bizottsága ülésének nyitó napján, valamint a lengyel püspöki konferencia plenáris ülésén is. Az evangelizáció elsőségéről elmélkedett.
Ferenc pápa óhajáról is szót ejtett, t. i. hogy a Világmisszió ünnepén gyűjtött összeget teljes egészében a Hitterjesztés Műve rendelkezésére kell bocsájtani, ami felelős azért, hogy minden újonnan létesült egyházat segítsenek az első evangelizáció területén.
A PMM elnöke hangsúlyozta, hogy nagy a felelőssége azoknak, akik a misszióknak szánt adományokat kezelik, ezért felkérte az egyházmegyéket és minden nemzeti igazgatóságot, hogy tartsák nyilván, hogyan használják fel az adományokat.
Végül kifejezte háláját a püspökök felé, hogy ennyire elkötelezettek a misszió támogatásában, és hogy együttműködnek a PMM-mel. Ezenkívül bátorított mindenkit, hogy maradjon állhatatos a missziós tudat szellemében, és különösen köszönetet mondott azoknak, akik az Evangélium hirdetésének szentelik életüket, mind Lengyelországban, mind az egész világon.
Nappa érsek ellátogatott Jasna Góra zarándokhelyre is, ahol szentmisét celebrált, és interjút adott a Radio Jasna Góra-nak, amelyben hangsúlyozta az emberi kapcsolat fontosságát. „Fontos, hogy keressünk egy nyelvet és egy utat, hogy elérjük a mai embert – magyarázta a PMM elnöke -. Ahhoz, hogy megtaláljuk ezt az utat, figyelni kell az emberre és szükségleteire. Ez az evangelizáció és az egyetemes keresztény testvériség szíve”.
Nappa érsek találkozott a varsói „Stefan Wyszyński bíboros” egyetem professzoraival is, a Szent Péter Apostol Műve által támogatott missziós területekről érkezett diákokkal, valamint a lengyel PMM nemzeti igazgatóságának alkalmazottaival.

(Fides)