Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Szűz Máriával együtt fogadjuk be Jézust és tapasztaljuk meg a Szentlélek működésétVissza a listához

2023. december 21.

Giuseppe Cai Bingrui, Xiamen püspöke meghívott mindenkit, hogy imában és közösségben élje meg Advent idejét, amely a Szeplőtelen Fogantatás ünnepétől elérkezik Jézus Születésének megünnepléséig. „Tanuljuk meg csendben megnyitni szívünket, és Isten előtt megmutatni olyannak, amilyen”, hogy fokozatosan meg tudjuk „tapasztalni Isten szeretetét és bensőleg tudjuk érzékelni a Szentlélek hatalmát”.
A lelkigyakorlat napjai alatt a püspök elmélkedéseit aköré fonta, amiket ő a „4 csend”-nek nevezett: a szív, a szemek, a száj és a fül csöndje.
A résztvevők, Chen Tongchun atya közreműködésének is köszönhetően, osztoztak imában és lelki elmélyültségben az Angyali üdvözlet, Mária látogatása Erzsébetnél, a karácsony és Jézus feltámadása témakörben.
A Rózsafüzér faluja papjai és nővérek vettek részt és kísérték a laikusok lelki útját ezeken a napokon, melyeken szentmiséket, rózsafüzér-imádságokat, zsolozsmákat, szentségimádást és szentgyónást tartottak.
Ez az időszak kedvező a megtérés megtapasztalására a hétköznapi életben, kérve hogy a tanúságtételben és a világban megélt életükben megtörtént változásban mások is hálatelt szívvel találkozhassanak Krisztus végtelen irgalmával.

(Fides)