Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Dokumentumok: Beiktatási formulaVissza a listához

2019. április 23.

Kedves Gyerekek!

Az elmúlt napokban felkészültetek arra, hogy most még teljesebb módon tudjátok szolgálni az Egyház misszióját. A Szent Gyermekség Műve, amely ma általatok tovább gyarapszik, felöleli mindazon missziós országok gyerekeit, akik még nem ismerik az Úr Jézust, és sokféle igazságtalanságnak vannak kitéve.

Ismervén a ti szándékaitokat, jelentsétek ki szüleitek, testvéreitek, s az itt lévők jelenlétében, hogy szabadon és önként akartok részt vállalni mindabban, amire missziós küldetésetek kötelez titeket. Megkérdezlek hát titeket:

Pap: Akartok-e a missziós országokban élő gyermekeknek és az ott dolgozó misszionáriusoknak segíteni?

Gyerekek: Akarunk.

Pap: Miután kifejeztétek ebbéli szándékotokat, tovább kérdezlek titeket. Akartok-e ismeretlenül is imádkozni azokért a missziós országokban élő társaitokért, akik nem ismerik az Úr Jézust?

Gyerekek: Akarunk.

Pap: Akarjátok-e a jócselekedeteiteket felajánlani ezekért a gyerekekért és a misszionáriusokért, akik Jézus örömhírét hirdetik nekik?

Gyerekek: Akarjuk.

Pap: Akarjátok-e kis lemondásaitokat felajánlani minden hónapban azoknak a gyerekeknek a javára, akik nem ismerik az Úr Jézust, éheznek, betegek, hajléktalanok, mezítelenek, elhagyatottak vagy fogságban vannak?

Gyerekek: Akarjuk.

Pap: Akartok-e minél többet megtudni az egyes missziós országokról a Népek missziója magazin olvasása által?

Gyerekek: Akarunk.

Kedves Gyerekek!

Az Úr Jézus, akinek szolgálni akartok a missziós országokban élő gyerekek és misszionáriusok megsegítésével, áldja meg a ti jófeltételeiteket, s adja meg nektek a kitartás kegyelmét. Ámen.

A Szentháromság egy Isten segítse e gyermekek szüleit, s az itt egybegyűlt hívő közösséget, hogy az ő imádságuk és tanúságtevő életük segítsen kitartani a gyerekeknek vállalt kötelezettségeik teljesítésében, hogy ezáltal missziós egyházunk szent reményének és tevékeny szeretetének jeleivé válhassanak a világban. Ámen.