Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Szent Gyermekség Műve rólunk

A Szent Gyermekség Műve a gyermekeket és kamaszokat szólítja meg, hogy felébressze bennük a missziós tudatot, valamint hogy szakszerű és világos pedagógiával segítse, támogassa a jótékonyság és keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.

A Szent Gyermekség Műve vagy Missziós Gyermekek Társasága szerepe és célkitűzései a Pápai Missziós Művek Alapszabálya alapján:

A Szent Gyermekség Műve a helyi egyházaknak nyújt támogatást a következő célok érdekében:

  • hogy segítse a tanárokat, nevelőket abban, hogy felébresszék és fokozatosan fejlesszék a gyermekekben és a tizenévesekben az egyetemes missziós tudatot, ezáltal elvezetik őket a más egyházak gyermekeivel - különösen a szükséget szenvedőkkel - való lelki közösségvállalásra és anyagi javaik megosztására. Mindenki számára létezik valami, amit odaadhat vagy valami, amit kaphat.

Jelszavuk: gyermekek segítenek a gyermekeknek;

  • hogy hozzájáruljon a missziós hivatások felismeréséhez és kifejlődéséhez;
  • hogy felkészítse a missziós programvezetőket (nevelőket, oktatókat), akik a gyermekeket az érettebb missziós tudatosság felé vezető útjukon elkísérik.

A Szent Gyermekség Művének, mivel alapvető nevelő szerepet tölt be, akár a missziós nevelési módszertana, akár a nagylelkűségre való felhívás esetében, azokat a pedagógiai alapelveket kell figyelembe vennie, amelyek a legalkalmasabbak a gyermekek missziós felelősségtudatának felébresztésére.
Akár önállóan, akár más, már meglévő kateketikai szervezet keretein belül, a Műnek minden esetben be kell tagozódnia a keresztény nevelés általános pasztorációs kereteibe, amelyhez ő maga egy missziós dimenzió felmutatásával járul hozzá.

A Szent Gyermekség Műve római központja minden évben Világnapot szervez, amelynek keretében a gyermekek figyelmét  szerte a világon élő, lelki és anyagi szükségben szenvedő gyermekekre irányítja és a missziós gyermekeket arra buzdítja, hogy támogassák felajánlásaikkal a világban élő gyermekeket. Ugyancsak buzdítani kell őket arra, hogy a rászorulókban fedezzék fel Jézus arcát.

Amellett, hogy a figyelmet ráirányítjuk az anyagi értelemben vett szegénységben élő gyermekek szükségleteire, ne kerülje el a figyelmünket ugyanezen gyermekek lelki értékeinek gazdagsága sem. Az egymás felé való megnyílásukkal a gyermekek megtanulják egymást testvérekként elfogadni és szeretni, és ily módon a kölcsönös adás révén gazdagodnak.
A gyermekek adományai és hozzájárulásai a különböző kontinensekről összesítve, a Szent Gyermekség Központi Szolidaritási Alapját képezik, amely a missziós területeken élő gyermekek javára működő intézményeket és tevékenységeket támogatja.

A Szent Gyermekség Művének szerepe és céljai - a Népek Evangelizációja Kongregációja ismertetője alapján:

  • A Szent Gyermekség Műve a gyermekeket és kamaszokat szólítja meg, hogy felébressze bennük a missziós tudatot, valamint hogy szakszerű és világos pedagógiával segítse, támogassa a jótékonyság és keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat. "Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyek előtt” (Lk 10, 21).
  • Megismerik, és „Jézus iskolájában” megtapasztalják Jézussal, a testvérükkel való örömteli életet; imádkoznak minden gyermekért az egész világon és próbálnak nekik segíteni, hogy megismerjék és szeressék Őt."Hagyjátok a kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, ne akadályozzátok őket ... Bizony mondom nektek: aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda" (Mk 10, 14-15).
  • Pedagógiai-hitoktatói program segítségével plébániák, az iskolák és a családok együtt kapcsolódnak be gyermekeik nevelésébe. Fokozatosan bevezetik őket a nagyvilág megismerésébe, és szívüket megnyitják, hogy feleslegükből adjanak a rászoruló gyermekeknek.
  • A Szent Gyermekség Műve javasolja, hogy Jézus iránti szeretetből és Őt utánozva, a gyermekek életideáljuknak a misszió iránti szeretetet tekintsék; a misszió azáltal menti meg a gyermekeket, hogy Isten gyermekeivé teszi őket, így teljes értékű személyekké válnak.

A magyar Missziós Gyermekek imái 

Missziós fogadalmat tett gyermekeink hitvallása és himnusza

Az SZGYM saját emblémát kapott! 

Stift Zoltán, „Angelico” atya jóvoltából a magyarországi Szent Gyermekség Műve saját emblémát kapott. Ezúton is köszönjük!

XVI. Benedek: Imádkozzatok! 

Imádkozzatok és tanítsatok meg másokat is imádkozni! – így lehettek jó misszionáriusok – mondotta XVI. Benedek pápa május 30-án a VI. Pálról elnevezett teremben az európai missziós gyermekek találkozóján. Több mint 7000 gyerek, akik a Szent Gyermekség Művének tagjai, gyűlt össze a világ minden tájáról a Vatikánban, hogy találkozzanak XVI. Benedek pápával és elmélkedjenek Szt. Pálról.

XVI. Benedek pápa levele 

XVI. Benedek pápa levele az ausztriai missziós gyermekekhez, Mariazell 850. jubileumára tett látogatása alkalmával

XVI. Benedek pápa 

Számítok a gyermekek imádságaira is szolgálatom során
 

Hálaval a missziós gyermekekért! 

II. János Pál pápa, az Epifánia - Vízkereszt napján, a Szent Gyermekség ünnepén mondott Úrangyala imádság keretében, 2005. január 6-án

II. János Pál levele a 160. évfordulón 

Bátorítalak benneteket, hogy nyitott szívvel válaszoljatok a szegény országokból érkező sok segítség-kérésre. Milyen sok gyermek imádkozik és dolgozik Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Óceániában ugyanazért a célért!

Világítsátok meg az élet útját! 

II. János Pál pápa üzenete 2001 január 5-én, a Szent Gyermekség Műve ünnepén

Szt. II. János Pál a gyermekekhez 

A Szentatya 1994-ben, az akkori Család Évében külön levelet írt a gyermekek számára, akiket annyira szeretett, kedves kis barátaimnak szólítva őket.