Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Egyházmegyék

A misszió új korszaka felé – A Pápai Missziós Művek európai igazgatóinak találkozója Budapesten 

Az Isteni Ige Társasága budapest-budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Háza adott otthont a Pápai Missziós Művek (PMM) európai igazgatói éves találkozójának február 5. és 9. között.

Kamilliánus misszionáriusok segítenek a pszichikailag beteg embereknek 

„Itt nincs időnk megöregedni, mert a különböző tevékenységek fiatalon tartanak minket” – írja Luigi Galvani atya az indonéziai Flores szigetéről.

 

Új templomok tanúskodnak Krisztusról a kínai metropoliszok új kerületeiben és perifériáján 

Egy új, Szent János tiszteletére felszentelt templom Pekingben jól ábrázolja azt a figyelmességet, amivel a kínai katolikus közösségek munkálkodnak azon, hogy Jézusról tanúságot tegyenek az újabban keletkezett városi kerületekben.

 

A karácsony az öröm és minden szolgaságtól való megszabadulás éjszakája: a misszionáriusok a belső jászol megépítésére buzdítják a híveket 

„Ahelyett, hogy csak a fizikai jászol felszerelésén dolgozzunk, ragaszkodtunk ahhoz, hogy építsük fel a belső jászolt, szívünk jászolát”. Ezt írja a cotonou-i Jó Pásztor templom plébánosa, Hubert Kèdowidé atya, karácsony ünnepe alkalmából, amely ünnep Beninben mély elragadtatást keltenek a keresztények között, de sok nem keresztény között is.

 

Szűz Máriával együtt fogadjuk be Jézust és tapasztaljuk meg a Szentlélek működését 

„Máriával együtt fogadjuk be Jézust”: ezek a szavak adták a vezérfonalat ahhoz a lelkigyakorlathoz, amin mintegy tíz katolikus laikus hívő vett részt a xiameni egyházmegyében.  

 

„Gyémánt jubileum” az Arábiai Miasszonyunk templomban 

Pénteken, december 8-án fejeződnek be az Arábiai Miasszonyunk templom évfordulójára rendezett ünnepségek az Aldo Berardi püspök, Észak-Arábia apostoli vikáriusa által celebrált szentmisével.

 

Több mint ötezer gyermek az egész országból ünnepli a Szent Gyermekség Műve 180. évfordulóját segítve kortársaiknak 

Sri Lanka is készül megünnepelni december 2-án a Pápai Missziós Művek Szent Gyermekség ágazata 180. évfordulóját, melyet 1843. május 19-én alapított Charles de Forbin-Janson püspök.

A papeetei érsek Orléansban képeztet ki bennszülött papjelölteket 

Október 28-án szentelte pappá Jean Pierre Cottanceau, Papeete érseke, Tareva Taiti-t, egy fiatal tahiti származású diakónust.

 

Krisztus Király ünnepe a kínai katolikus közösségeknél 

„Eleget tenni a Krisztus által adott szeretet parancsának, gyakorolva azt valójában és kézzelfoghatóan, ez feltétlenül szükséges az üdvözüléshez. A leghatásosabb út az üdvözüléshez az, hogy elismerjük Krisztus Királyságát a hitben.”

 

A nigériai missziós kongresszus kéri a hit iránti gyűlölet áldozatainak szentté avatását 

A nigériai katolikus egyház kilenc egyházi tartományából több mint háromszáz püspök, pap, szerzetes és világi hívő vett részt Owerriben a Mária mennybevétele székesegyházban október 24–27. között megrendezett V. Nemzeti Missziós Kongresszuson (NAMICON), amelyet a Nigériai Pápai Missziós Művek és a Nigériai Katolikus Titkárság Missziós és Párbeszéd Osztálya szervezett.

Nappa érsek köszönete a lengyel egyháznak a missziók támogatásáért 

Szívünkön viselni az evangelizációt és konkrétan a missziók érdekében dolgozni a Pápai Missziós Művekkel együttműködve. Ez volt Emilio Nappa érsek, a PMM elnöke felszólalásainak vezérfonala, a Lengyelországban tett látogatása alatt, amelyre elkísérte őt a Hitterjesztés Műve általános főtitkára, Tadeusz Nowak atya.

A Földanya iránti tisztelet és harmónia a népek között egy misszionárius elbeszélésében 

Kétemeletes házak, szétszórva a mezőkön, erdőkben, dombokon. Ezek a Batammariba nép lakóházai, akik kb. 270 ezren vannak. Silvano Galli atya, aki misszionárius Togoban, távoli területeken lévő településekről ír, amik tanúskodnak ennek az antik népességnek a Földanya iránt tanúsított tiszteletéről.